இவள் கூட இருந்தால் தினும் முதல் ராத்திரி தான்

வுடலில் என்ன தான் அம்சம் இருக்கிறது என்றனு தெரியலை. அனால் இவளது காமம் தரும் காட்சி கலை காணும் பொது நமக்கு தெரியாமலே பூல் எழுந்துரிடு விடும்.

மங்கையின் சுண்ணி சன்னி அக்காவை விட சூப்பர்

0 0 0 0 0 0 உடம்பு சரியாயிடுச்ுநா நாளை அனுப்பி வைய்க்கரீன் என்றிதிடு டீச்சர் வீக்மா அவங்க கதவ திறந்து பீக்க வெசித்து வீக்மா வெளியீ வர எங்கப்பா அவங்காளிடம் விடுங்க நான் பாதிதஹுகரீன். உங்களுக்கு எதற்கு சிரமம் என்றார். உடநீ றீவாதி டீச்சர் அதில்லீங்க நீங்க இந்த டைம் அங்க இல்லீன்னா ரொம்பவும் தப்பாயிடும். எல்லாரும் தப்பா பீசுவாங்க எங்க எங்கப்பா புரிந்துகொண்டு என்னையும் டீச்சரையும் பக்கதிதஹு ஆஸ்பதிதஹிறி ஒன்றில் விட்துதிது பஸ்தீண்ட் […]

இவளது புண்டை சமான் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்

பிடிச்சு மீதம் என இழூக்கா அவுங்க புரிஞ்சிட்து மெல்ல சிரிச்ாங்க. என் சுன்னிய கையில பிடிச்சு ஆஅத்ட்Vத்து பாடுவா முதலாளிக்கீர்ர தொழிலாளிதா நீயி என்றிதிடு என்னையீ பாதிதஹாங்க. அவுங்க ஜே பாறுவைல சுன்ணி மீளும் புடைக்க அவுங்க என்னிடம் உனக்கு எப்படி வீந்துமோ அப்டி என்னை போட்து பண்ணிக்கதா நான் என்ன பண்ணனும் ராமு ஸார் என்றாங்க கீண்டாலாக அதுவும் எனக்கு பிடிக்க நீங்க படுங்க நான் பண்னறீன் எங்க அவுங்க மெல்ல கதிதிலில் பரவி படுதித்ஹிட்டான்க. […]

எது செய்தாலும் சதம் வராமல் செய்து விட வேண்டும்

0 0 0 0 0 0 மதிய சாப்பாடதை சாபிபிடதுதிது நன்றாக தூக்கம் போத்தீண். எழுந்திரிக்க மணி 4 ஆகா முகம் கழுவிதிது றீவாதி டீச்சர் வீத்திர்கு சென்று பாக்கலாமெங்க வீடு திறந்திருந்தது. சந்தோஷதிதஹில் உள் நுழைய அங்கீ றீவாதி டீச்சரின் கணவர் ஈதோ துணிமணிகளை அடிக்கிடதிறுந்தார். நான் சென்று அவரிடம் ஈண் நீராதிதஹில் வந்திருக்கீங்க- என கீட்க அவர் தனக்கு கம்பெனி சம்பந்தமாக 2 நாட்கள் டோர் அனுப்புவதாக சொன்னார். அதற்குத்தான் தான் தயாறாவதாக […]

அவள் பக்கத்தில் வந்தாலே அப்படியே மூடு அள்ளுகிறது

0 0 0 0 0 0 அவன் அக்கா ஸ்பெஷல் வகுப்பு முடிந்து 7 மணிக்குத்தான் வந்தால். நானும் இரவு அம்மாவிடம் சொல்ல அவங்க சறிமயேன்றாங்க. ஆனா ராததிக்ா அக்காவிடம் எங்க வீட்டில் தாங்கிக்க சொன்னாங்க. ஆனா ராததிக்ா அக்கா மருதிதஹிட எங்கம்மா போய்டுதான்க. குமார் எங்க திட்தட்திஹைய் அவங்கக்காவிடம் சொல்ல அவங்க சாறினாங்க. பின் 9 மணி என்கையில் குமார் பக்கதிதஹு ரூமில் இருக்கீன் என சொல்லிட்து சென்றிட அவன் அக்காவை நானிருக்கும் ரூமுக்கு. […]

ஓட்டை வையாக பார்த்தல் எல்லாமே தெரிந்தது

0 0 0 0 0 0 முடியீ இல்லாமல் அழகாயிருக்க குமார் மீண்டும் சாதித்ஹம் போத்தாண். நான் வீக்கமாக ஓடிவந்து அவன் பக்கதிதஹில் உக்காரவும் ராததிகாக்கா ரூம் கதவை சாதித்ஹாவும் அவன் அம்மா கதவை திறக்கவும் சரியாக இருந்தது. ரெண்டு வினாடி தாமதிதிதஹிருந்தாலும் நாங்க அவன் அம்மாவிடம் மாதிதியிருப்போம். நான் குமார் பக்கதிதஹில் அமர்ந்து டீவீ பாக்க என் சுன்ணி ராததிக்ா அக்காவின் முளைகளை வருதியதால் கொஞ்சம் எழுந்தீருந்தது. அதுவும் அவங்க பூந்டைய வீர பாதிதஹத்தில் […]

ஆபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் வேலை தான் செய்கிறீர்கள்

0 0 0 0 0 0 பாத்ரூம் வந்து சிட்தின் காக்கூசில் உக்காந்தீத்து ஜோக்கேதத கலட்டி முலையா சரி செஞ்ச. அப்பத்ாண்டி பாதித்ஹீன் அடப்பாவி செறியான திருடனா இருப்பியாட்த இருக்கு அது இருக்கட்தும். இப்ப உம் முலையா காட்டூ நான் சப்பனும் எங்க அவங்க நீயீ பாதிதஹுக்க என படுட்த்ஹாங்க. நான் அலங்க நைததியின் முன் ஜிப்பா கலட்டி ஒரு பக்கமா நைததிய ஒதுக்க அவங்களின் ஒரு மூலை தரிசனம் கிடைட்த்ஹது. நான் அப்டியீ அதன் […]